Mis on visuaalkunstiteraapia?

Eesti Loovteraapiate Ühingu koduleht defineerib visuaalkunstiteraapiat järgmiselt: Visuaalkunstiteraapia on teraapia vorm, kus kliendiga töös kasutatakse visuaalkunsti vahendeid ja tehnikaid. Vahendites kasutatakse erinevaid värve, savi, fotosid, istallatsioone ning tehnikatest graafikat, maalimist, skulptuuride tegemist, pildistamist ja filmimist. Teraapia eesmärgiks on aidata kliendil parandada oma eluga toimetulekut. Konkreetsed eesmärgid sõltuvad iga kliendi individuaalsetest vajadustest. Visuaakunstiteraapias on olulisel kohal enese väljendamine läbi pildi, selle mõtestamine ning oma tunnete ja mõtete jagamine terapeudiga.

Lühidalt öeldes ongi kunstiteraapia kunsti kasutamine teraapilistel eesmärkidel. Kunstiteraapiates, erinevalt kunstiharrastusest, on alati kolm osapoolt: klient, terapeut ja kunstivorm. Kunstiliikidega tegeletakse eraldi, üksteise järel, samaaegselt või sujuvalt ühelt teisele kunstivormile üle minnes - seda kõike lähtudes kliendi eelistustest. Seanssidel maalitakse, joonistatakse, kleebitakse, meisterdatakse, voolitakse, õmmeldakse, luuletatakse, pildistatakse, kirjutatakse, jutustatakse lugusid, ka musitseeritakse, liigutakse, tantsitakse ja tegeletakse nii paljude kunstilise eneseväljenduse vormidega, kui loovus võimaldab.

Kunstiteraapia ei sea vanusepiirangut ega pea vajalikuks kunsti tegemise tehnilisi oskusi või varasemaid kogemusi. Oluline pole mitte tulemus, vaid loomise protsess ise, mille käigus toimub pingete vabanemine, hinge ja keha arengu stimuleerimine ning emotsioonide väljendamine.


Visuaalkunstiteraapia

  • on loov ja holistlik
  • võimaldab raskete tunnete turvalist väljendamist
  • ei sea vanusepiirangut
  • ei eelda varasemat kunstikogemust või kunstiannet
  • on laste eneseväljenduse loomulik vorm
  • aitab täiskasvanutel iseennast paremini tundma õppida
  • aitab tervendada meelt, keha ja vaimu
Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta