Kellele kunstiteraapia mõeldud on?

Kunstiteraapiat rakendatakse maailmas väga erinevate sihtgruppidega: laste ja noortega, eakatega, puuetega inimestega, vangidega, haigetega jne. jne. Kunstiterapeudid töötavad koolides, noortele suunatud asutustes, haiglates, hooldekodudes, rehabilitatsiooniasutustes nii gruppidega kui individuaalselt.

Laste ja noorte jaoks on kunstiga tegelemine väga loomulik eneseväljendusviis, seega on neil just kunsti kaudu lihtne oma probleeme ja vajadusi väljendada.

Kunstiteraapia on hea lastele, kellel esineb …

  • suhtlemise- ja kontaktiprobleeme
  • kohanemisraskusi
  • probleeme enesehinnanguga
  • tähelepanu - ja keskendumisraskusi
  • probleeme kooliga
  • õppimisraskusi
  • psühhosomaatilisi sümptoome (enurees, enkoprees, tikid)
  • hüperaktiivsust ja/või ärevust
  • depressiooni või masendust