Mida annab kunstiteraapia noortele?

-          Sisemise pinge välja toomine (externalization). Kui noore inimese probleemid või negatiivne käitumine saab kirjeldatud läbi kujundite, siis saavad häirivad käitumismustrid noorest nö lahutatud või eraldatud. Probleem saab halvast käitumisest, mitte enam noorest endast.

-          Suhtlemise turvaline viis. Kunst annab noorele võimaluse väljendada end turvalisel, mittehinnangulisel viisil. See ei tundu olevat ju mingi ravi, kui inimene lihtsalt joonistab, maalib või loob skulptuure.

-          Kunst arendab individuaalsust. Kunstiterapeut laseb noortel joonistada või luua, mida iganes nad soovivad, lubades teha midagi eripärast, väljendada oma isiklikke seisukohti ning jätta endast jälg.

-          Teismelisi köidab graffiti. Luues kujundeid, sümboleid ja graafilist kunsti, nagu näiteks graffitit, on paljude noorte jaoks väga loomulik ja harjumuspärane.

-          Loov probleemilahendus. Kunstiteraapia näitab noortele, et kui nad kasutavad oma probleemide lahendamiseks loovust, siis jõuavad nad värskete ja põnevate vaatenurkadeni.

-          Kujundite võim. Kujutlus loob isiklikke metafoore või intiimset ja ausat suhtlemisviisi, mis annab täiesti uue pildi olukorrast või teemast, mida käsitletakse.

Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta