Oskused ja isiksuseomadused töös noortega

Usaldussuhte loomine noortega. Peale kunstitöö loomist hakkavad klient ja terapeut vestlema kunstist, muutustest kunstitöödes ning sellest, mida need muutused võivad noore jaoks tähendada. Läbi kogu protsessi jääb noor tundma kontrolli oma tegevuse üle. See on noortega töös kriitilise tähtsusega, sest arenguliselt tähistavad need eluaastad tavaliselt vanematest eraldumise püüdlusi ning soovi laiendada kontrolli oma elu ja emotsioonide üle. Kunstiterapeut palub teismelisel endaga oma kunsti kohta jagada just nii palju infot, kui see noorele mugav või vajalik tundub, jäädes ise sealjuures neutraalseks. Neutraalsuse ja mittehinnangulisuse säilitamine kasvatab noore inimese usaldust, kes kodus ja koolis täiskasvanutelt pigem just hinnangulist suhtumist kogeb.

Kunstiterapeudi oskused. Kunstiterapeutide koolitamine ja haridus keskenduvad mitteverbaalsete sümbolite ja kunstitöödes esinevate metafooride ära tundmisele ning nende peidetud tähenduste märkamisele. Kunstiterapeudid on ette valmistatud ka psühhoteraapia teooriates ja praktikas. Kunstiteosele keskendunud vestlused aitavad teismelisel mõista oma hirme, viha, enesekindluse teemasid, ebaterveid tajusid ja käitumismustreid. Terapeut pakub tervislikumaid alternatiive tegelemiseks trauma, füüsilise või vaimse puude, ahistavate situatsioonide, sõltuvuste või mis iganes vaimse tervise teemadega.

Noortega töötades on alternatiivsete lahenduste otsimine nendele teemadele ja olukordadele, mis on noore jaoks üle pea kasvanud, alati peamiseks eesmärgiks. Kunsti loomine aitab seda eesmärki saavutada, ehitades üles noore enesehinnangut ja aidates tal arendada tervet identiteeti. 

Noortega töötades on kunstiterapeudil eriti olulised järgmised oskused ja isiksuseomadused: 

  • Tolerantsus seksuaalsete teemadega töötamiseks, eriti arvestades teismeliste sageli räigeid eneseväljendusviis
  • Kannatlikkus töötamaks inimestega, kes võivad alguses olla vägagi tõrjuvad ja vaenulikud
  • Võime suhestuda teismeliste huumoritajuga
  • Väga erineva sotsiaalmajandusliku ja kultuurilise taustaga inimeste aktsepteerimine
  • Teismeliste kultuuri aktsepteerimine, mis erinevatel noorte gruppidel ja sub-kultuuridel võib olla vägagi erinev
  • Mälu jälg oma isiklikest valudest ja segadusest oma nooruses.

Kas meeldib see, mida näed? Loo oma veebileht Vooga ja naudi 30 päevast tasuta prooviperioodi.
Alusta tasuta